ศิลปะ ป.4

รายละเอียดเนื้อหา วิชา ศิลปะ ป.4

ตอนที่ 1 ทัศนศิลป์

หน่วยที่ 1 ลากเส้น ระบายสี

หน่วยที่ 2 งานปั้น

 • บทที่ 1 รอบรู้งานปั้น
 • บทที่ 2 สร้างสรรค์งานปั้น

หน่วยที่ 3 สร้างสรรค์งานแกะสลัก

 • บทที่ 1 รอบรู้งานแกะสลัก
 • บทที่ 2 สนุกกับงานแกะสลัก

หน่วยที่ 4 ภาพพิมพ์แสนสวย

 • บทที่ 1 รอบรู้การพิมพฺภาพ
 • บทที่ 2 ภาพพิมพ์พาเพลิน

หน่วยที่ 5 งานสร้างสรรค์ศิลปะน่าสนใจ

 • บทที่ 1 รอบรู้งานสร้างสรรค์ศิลปะ
 • บทที่ 2 รู้จักคิด ประดิษฐ์งานศิลป์

หน่วยที่ 6 ศิลปะชุมชน

 • บทที่ 1 ศิลปะท้องถิ่น
 • บทที่ 2 ศิลปะไทย เอกลักษณ์ไทย
 • บทที่ 3 ศิลปะสากลน่ารู้

แบบทดสอบ ศิลปะ ป.4

ตอนที่ 2 ดนตรี

หน่วยที่ 1 เสียงดนตรีไพเราะ

 • บทที่ 1 การฟังเสียงเครื่องดนตรี

หน่วยที่ 2 หลักการขับร้องและบรรเลงดนตรี

 • บทที่ 1 หลักการขับร้องและบรรเลงดนตรี
 • บทที่ 2 เครื่องเคาะจังหวะ
 • บทที่ 3 ทฤษฎีโน้ต

หน่วยที่ 3 การใช้และ ดูแลรักษาเครื่องดนตรี

 • บทที่ 1 การฟังเสียงเครื่องดนตรี

หนว่ยที่ 4 การปฏิบัติดนตรี

 • บทที่ 1 การฟังดนตรี

หน่วยที่ 5 องค์ประกอบของดนตรี

 • บทที่ 1 องค์ประกอบของดนตรี
 • บทที่ 2 ประเภทของเพลงไทย

หน่วยที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี

 • บทที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี

หน่วยที่ 7 ตำนานของดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล

 • บทที่ 1 ความเป็นมาดนตรีพื้นบ้าน
 • บทที่ 2 ตำนานดนตรีไทย
 • บทที่ 3 ประวัติดนตรีสากล

หน่วยที่ 8 การสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน

 • บทที่ 1 ดนตรีพื้นบ้าน มรดกไทย

แบบทดสอบ ดนตรี ป.4

ตอนที่ 3 นาฏศิลป์

หน่วยที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ

 • บทที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ

หน่วยที่ 2 ลีลานาฏศิลป์

 • บทที่ 1 ภาษาท่า
 • บทที่ 2 การใช้นาฏยศัพท์

หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

 • บทที่ 1 รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์
 • บทที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
 • บทที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน

หน่วยที่ 4 ละครสร้างสรรค์

 • บทที่ 1 ละครสร้างสรรค์
 • บทที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ
 • บทที่ 3 ภาษาท่าสากล

แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ป.4

Advertisements

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: