ศิลปะ ป.6

รายละเอียดเนื้อหา วิชา ศิลปะ ป.6

ตอนที่ 1 ทัศนศิลป์

หน่วยที่ 1 เขียนด้วนเส้น เล่นกับสี

หน่วยที่ 2 สนุกสุขใจไปกับทัศนศิลป์

 • บทที่ 1 จินตนาการสร้างภาพเขียน
 • บทที่ 2 อดีต ปัจจุบันสร้างสรรค์ภาพเขียน

หน่วยที่ 3 จินตนาการสู่งานทัศนศิลป์

 • บทที่ 1 เพลิดเพลินงานปั้น
 • บทที่ 2 สุขสันต์กับการแกะสลัก
 • บทที่ 3 สุดรักกับงานพิมพ์
 • บทที่ 4 เอมอิ่มกับการสร้างสรรค์งานศิลป์

หน่วยที่ 4 บูรณาการงานศิลป์

 • บทที่ 1 ทัศนศิลป์กับการบูรณาการ

หน่วยที่ 5 โลกของศิลป์ ในท้องถิ่น

 • บทที่ 1 ศิลปะทั่วไทย
 • บทที่ 2 ศิลปะบ่งบอกวัฒนธรรม

แบบทดสอบ ศิลปะ ป.6

ตอนที่ 2 ดนตรี

หน่วยที่ 1 เสียงดนตรีไพเราะเสนาะหู

 • บทที่ 1 การฟังเสียงเครื่องดนตรี
 • บทที่ 2 หลักการฟังเพลง

หน่วยที่ 2 ร้องบรรเลง ให้เพลิดเพลินใจ

 • บทที่ 1 ขับขานเพลงไพเราะ
 • บทที่ 2 ดนตรีกับการบรรเลง
 • บทที่ 3 องค์ประกอบทางดนตรี

หน่วยที่ 3 รอบรู้ดนตรีวิธีประยุกต์

 • บทที่ 1 วิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรี
 • บทที่ 2 ดนตรีกับงานสร้างสรรค์

หนว่ยที่ 4 สู่ตำนานดนตรี

 • บทที่ 1 เล่าเรื่องดนตรี
 • ภูมิปัญญาดนตรี

แบบทดสอบ ดนตรี ป.6

ตอนที่ 3 นาฏศิลป์

หน่วยที่ 1 การละครเบื้องต้น

 • บทที่ 1 เทคนิคการแสดงเบื้องต้น
 • บทที่ 2 การแสดงโขน
 • บทที่ 3 การเป็นผู้ชมที่ดี

หน่วยที่ 2 นาฏศิลป์ไทย มรดกไทย

 • บทที่ 1 ภาษาท่าและนาฏยศัพท์

หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทยและสากล

 • บทที่ 1 รำวงมาตรฐาน
 • บทที่ 2 การแสดงพื้นเมืองของไทย
 • บทที่ 3 นาฏศิลป์สากล

หน่วยที่ 4 นาฏศิลป์กับชีวิตประจำวัน

 • บทที่ 1 นาฏศิลป์กับการประยุกต์ใช้
 • บทที่ 2 ความสัมพันธ์ของละครกับชีวิตมนุษย์

แบบทดสอบ นาฏศิลป์ ป.6

 

Advertisements

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: