การสร้างสรรค์งานดนตรี

การสร้างสรรค์งานดนตรี
  กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี
การสร้างสรรค์ทางดนตรีเป็นการคิดค้น ต่อเติม ประยุกต์ และจัดองค์ประกอบทางดนตรีขึ้นมาใหม่โดยไม่ซ้ำแบบใคร เช่น การแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ การคิดค้นท่าออกกำลังกายให้เข้าจังหวะดนตรี เป็นต้น ซึ่งการสร้างสรรค์ทางดนตรีช่วยพัฒนากระบวนการคิดและเสริมสร้างทักษะด้าน ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น
1.  หลักการสร้างสรรค์ทางดนตรี
1.  การสร้างสรรค์จากประสบการณ์เป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้ สร้างสรรค์เอง โดยอาจได้รับคำแนะนำบ้าง รู้ในหลักการบ้างแล้วนำมาประยุกต์ คิดค้นเป็นความคิดของตนเองขึ้นมา เช่น การคิดท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง เป็นต้น
2.  การสร้างสรรค์จากหลักการ เป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการเรียนรู้ในหลักการหรือความรู้ต่าง ๆ แล้วนำมาใช้เป็นพื้นฐานหรือข้อมูลหลักในการทำผลงานทางดนตรี เช่น การรู้หลักกการเคลื่อนไหวเพื่อบริหารกล้ามเนื้อแล้วนำมาคิดท่าทางประกอบเพลง ในการทำกายบริหาร เป็นต้น
2.  วิธีการสร้างสรรค์งานดนตรี
การสร้างสรรค์งานดนตรีมีวิธีปฏิบัติได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ด้านดนตรีและการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้โดยใช้วิธีการง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น
ตัวอย่าง กิจกกรมสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี
1.  ขีดเขียนระบายสีตามจังหวะของดนตรี ซึ่งจะทำให้ได้ภาพเขียนที่แปลกตา ตามลีลาของจังหวะดนตรี
2.  ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุท้องถิ่น ซึ่งจะได้เครื่องดนตรีที่ให้เสียงแปลก ๆ เช่น การนำเอาฝาน้ำอัดลมมาทำเป็นเครื่องเคาะจังหวะ เป็นต้น
3.  ประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลงโดยอาจประดิษฐ์ใช้กับหลาย ๆ เพลง ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
4.  แต่งเพลงอย่างง่าย ๆ โดยนำเอาทำนองเพลงสั้น ๆ มาใส่เนื้อเพลงใหม่ หรือนำเนื้อเพลงมาใส่ทำนองเพลงใหม่ให้สัมพันธ์กัน เป็นต้น
นอกจากวิธีดังกล่าว นักเรียนยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานดนตรีโดยใช้วิธีอื่น ๆ อีกหลายวิธี ซึ่งนักเรียนต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และนำไปใช้ประโยชน์ได้

ดนตรีกับการบูรณาการและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน คนเราได้รับฟังดนตรีมากมาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เนื่องจากดนตรีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา เช่น เสียงเพลงจากรายการวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เพลงชาติจากสถานที่ราชการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าดนตรีมีความสัมพันธ์กับคนเราค่อนข้างมาก
เนื่องจากดนตรีเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา นักเรียนสามารถนำความรู้ทางดนตรีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตัวเราด้าน ต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านสังคม เป็นต้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางดนตรีไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น
วิชาภาษาไทย            นำความรู้ทางดนตรี มาใช้ในการขับร้องเพลงประกอบเนื้อหา
วิชาคณิตศาสตร์          นำความรู้การคิดคำนวณมาใช้กับการนับจังหวะดนตรีหรือใช้บทเพลงประกอบการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์         นำความรู้ทางดนตรีมาร้องเพลงประกอบการเรียนการสอน ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องเสียง มาใช้ในการขับร้องเพลง
วิชานาฏศิลป์               นำความรู้ทางดนตรี มาใช้ในการร่ายรำประกอบการแสดงนาฏศิลป์
นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ทางดนตรีไปใช้กับวิชาอื่น ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กายบริหารประกอบเพลง การเต้นแอโรบิก เป็นต้น

Advertisements

About krooluang

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Posted on มีนาคม 5, 2011, in ดนตรี. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: