ทัศนธาตุ

การสร้างภาพจากทัศนธาตุ
ทัศนธาตุ หมายถึง สิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในงานทัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น สี พื้นผิว แสงเงา และช่องว่าง
การวางภาพที่ดี ต้องรู้จักนำทัศนธาตุมาจัดให้เกิดความสมดุลและเกิดความงาม จึงจะทำให้เป็นภาพที่สมบูร์ได้ ซึ่งจะต้องรู้จักหลักการนำทัศนธาตุมาใช้อย่างถูกต้อง ดังนี้
1.  การจัดวางภาพ ก่อนวาดภาพต้องดูภาพว่า ควรใช้กรอบแนวตั้งหรือแนวนอน ซึ่งวาดภาพให้สอดคล้องกับลักษณะของกรอบภาพ เช่น กรอบแนวตั้งควรวาดภาพต้นไม้สูง ๆ กรอบแนวนอนควรวาดภาพทุ่งนากว้าง ๆ เป็นต้น
2.  ขนาดของภาพ การวาดภาพต้องคำนึงถึงขนาดของภาพว่า สัมพันธ์กับกรอบภาพหรือไม่ เช่น กรอบภาพมีขนาดใหญ่ควรวาดภาพให้มีขนาดใหญ่ด้วย ถ้ากรอบภาพใหญ่ แต่วาดภาพให้มีขนาดเล็ก ทำให้เกิดช่องว่างในภาพ และต้องวาดภาพให้มีขนาดและสัดส่วนตรงกับความเป็นจริง เช่น ยีราฟต้องมีขนาดใหญ่กว่ากระต่าย
3.  จุดสนใจของภาพ การวาดภาพจะต้องรู้จักจัดภาพให้มีจุดสนใจอยู่จุดเดียว โดยต้องให้น้ำหนักของภาพอยู่ตรงกึ่งกลาง ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งจะทำให้ภาพขาดความสวยงามไปและไม่สมดุล
4.  เอกภาพของภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ ไม่ให้กระจัดกระจาย ช่วยทำให้ภาพเกิดความสมดุล มีจุดเด่นจุดเดียว ซึ่งจะทำให้ภาพดูมีความสวยงาม

ที่มาจากทรูปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2236

 

About these ads

About krooluang

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Posted on มีนาคม 5, 2011, in ทัศนศิลป์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: