Category Archives: แบบทดสอบ

คลังข้อสอบ

คำชี้แจง การทำข้อสอบ

1. ข้อสอบ อาจโหลดช้า(ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เนต) ผู้สอบต้องรอจนกว่าข้อสอบจะโหลดเสร็จก่อน

2. ผู้สอบ จะต้องกรอกชื่อและนามสกุล และชั้นเรียน ให้ถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม “ตกลง” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บประวัติการสอบ

3. เมื่อเลือกคำตอบแล้ว ต้องกดปุ่ม “ตรวจคำตอบ” ทุกครั้ง

4. เมื่อทำข้อสอบเสร็จทุกข้อ จะมีหน้าสำหรับสรุปผลการสอบ ว่านักเรียน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

5. ผู้สอบ ต้องกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ทุกครั้งเมื่อสอบเสร็จ เพื่อเป็นการเก็บประวัติการสอบ

ตัวอย่างการทำข้อสอบ

ขอให้ทุกคน โชคดีในการทำข้อสอบครับ

   ____________________________________________________________________________________

ข้อสอบวิชาศิลปะ ป.4

  • สาระศิลปะ

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

  • สาระดนตรี

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

  • สาระนาฏศิลป์

ชุดที่ 1

ข้อสอบวิชาศิลปะ ป.5

  • สาระศิลปะ

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

  • สาระดนตรี

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

  • สาระนาฏศิลป์

ชุดที่ 1

ข้อสอบวิชาศิลปะ ป.6

  • สาระศิลปะ

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

  • สาระดนตรี

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

  • สาระนาฏศิลป์

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2

ดูคะแนนสอบ

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 2

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 2

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 1

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 1

คะแนนสอบ นาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่2

คะแนนสอบ นาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่1

คะแนนสอบ นาฏศิลป์ ป.5 ชุดที่1