รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม

    รวมศิลป์สร้างสรรค์นิทานคุณธรรม จากการสอนศิลปะสู่การ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากคุณครูรังสรรค์ ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

Read the rest of this entry

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 2

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 2

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 1

ข้อสอบ สาระนาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่ 1

คะแนนสอบ นาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่2

คะแนนสอบ นาฏศิลป์ ป.6 ชุดที่1

คะแนนสอบ onet ชุด 1